Logo Sub Umbra

Ontstaan Nieuws Agenda Concerten Kaartverkoop facebook YouTube

Home ontstaan

Een stukje geschiedenis

Sub Umbra betekent "in de schaduw" maar voor ons niet zomaar in de schaduw. De naam van onze vereniging legt een verband met de boom in de kerk van Meerveldhoven, met daarin het beeldje van Maria.

De harmonie werd opgericht op 7 maart 1934 op initiatief van de heer A.P. van den Wildenberg. Als eerste dirigent werd de heer J. Dietz aangesteld, die op 17 april startte met de eerste theorielessen en op 18 oktober 1934 met de eerste repetitie. Op 6 juni 1937 behaalde de harmonie de eerste prijs, 51 punten, in de vierde afdeling tijdens een federatief concours in Vught.

Gedurende de oorlogsjaren lagen de activiteiten van de harmonie geheel stil. Op 16 mei 1946 werd Frans van Abeelen de nieuwe dirigent. Hij behaalde met Sub Umbra diverse successen en de harmonie promoveerde in ongeveer 8 jaar van de derde naar de vaandel afdeling van de KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen). Voor zover na te gaan was dit nog nooit eerder gepresteerd door welke muziekvereniging dan ook. Na deze glorieuze tijden volgden er enkele moeilijke jaren waarin het niet mogelijk was aan concoursen deel te nemen.

Sinds 1984, onder leiding van Pierre Bakker (dirigent vanaf 1972), is harmonie Sub Umbra weer terug in de vaandel afdeling of, zoals dit nu heet de "Eerste divisie". In 2001 nam Pierre Bakker afscheid van de harmonie na meer dan 25 jaar. Hij heeft zijn dirigeerstokje doorgegeven aan Sef Pijpers. Ook onder leiding van Sef Pijpers geeft de harmonie blijk van hoge ambities door op het concours in november 2002 een uitstekend resultaat te halen, nl. een eerste prijs met wimpel en lof der jury en achtereenvolgens in de jaren 2005, 2010 en 2015 telkens een goede eerste prijs.
Het "Midzomernachtfestival" in juni 2017 was de laatste keer dat het Harmonieorkest onder leiding stond van Sef Pijpers. Het betekende een groots afscheid van Sef na 16 jaar dirigent van de harmonie.
In augustus 2017 werd het dirigeerstokje overgenomen door Arjan Gaasbeek. Samen met een nieuwe lichting jonge muzikanten in het Harmonieorkest werd er toegewerkt naar het concours in november 2019 in Zutphen. Daar werd met een ongelofelijke hoge score van 92.5 punten een prachtige eerste prijs met lof der jury behaald. Zodoende kijkt Sub Umbra weer vol vertrouwen naar de toekomst.

De in 1956 opgerichte slagwerkgroep komt ook uit in de hoogste afdeling van de KNFM, dankzij de instructeur Jan Bierens. Na zijn overlijden werd Henk van Rooij de instructeur van onze tambours. Onder zijn bekwame leiding bleef het hoge niveau van de drumband gehandhaafd. Daarna heeft de drumband een aantal jaren onder leiding van Jeroen Engel en Anthony Vogels gestaan. In 2010 is gekozen om als drumband verder te gaan onder de naam SUpercussion, waar SU voor Sub Umbra staat.

Laatste nieuws Sub Umbra:
20/04: Jubileumconcert
--- Kijk bij NIEUWS ---

Komende activiteiten:
Dinsdag 2 juli | 19:30
Openluchtconcert
Art4U - Bossebaan 60 Veldhoven

Zondag 27 oktober
Optreden Harmonieorkest bij
Kattendans in Bergeijk